Welkom bij de Drents Prehistorische Vereniging

Voorjaarsexcursie 30 mei - 2 juni 2019: 'Tussen Lobith en het Sauerland' klik hier

 

DPV: al meer dan 100 jaar zorg voor de archeologie!  
Meer dan een eeuw geleden werd door een groepje enthousiaste oudheidkundigen, onder aansporing van Nederlands beroemdste archeoloog professor Van Giffen, de Drents Prehistorische Vereniging opgericht onder het motto: ‘Zonder van het verleden te weten is het moeilijk het heden te begrijpen’.

We schrijven 1913, 105 jaar geleden! 
In die tijd kreeg men in de gaten welk een ongelofelijke archeologische rijkdom de Drentse bodem herbergt. Nauwe contacten met wetenschappers, onderzoeksinstituten en musea zorgden ervoor dat de DPV haar leden vanaf die tijd van de laatste ontwikkelingen op de hoogte kon houden. Regelmatig ging de DPV op stap om opgravingen en vondsten met eigen ogen te bekijken.  Zo ging dat bijna honderd jaar geleden en zo gaat het nog steeds, al zijn tegenwoordig de mogelijkheden veel groter dan toen (vervoer, communicatie, kennis). Geologische, landschappelijke en ecologische onderwerpen die met prehistorische verschijnselen te maken hebben, worden tegenwoordig evenmin uit de weg gegaan.

De Drents Prehistorische Vereniging heeft haar leden veel te bieden.

Vier keer per jaar ontvangen de leden het DPV-tijdschrift De Spieker. Elk nummer steeds boordevol archeologisch nieuws, vondstbeschrijvingen, reisverslagen en veel meer.

Via e-mail krijgt u de DPV-Nieuwsbrief die u van actuele zaken op de hoogte houdt. Minstens 7 maal per jaar houden wetenschappers en andere experts interessante lezingen en excursies voor de Vereniging. Recente onderwerpen: bewoning in de beekdalen, hunebedden, behoud van archeologische monumenten, opgravingen die een nieuwe kijk geven op onze geschiedenis, het ontstaan van het Noordnederlandse landschap, het dagelijks leven van onze voorouders en nieuwe onderzoekstechnieken.

U bent van harte welkom! Zie bij lid worden