Lezing Dr. M. van Haperen: Grafroof of vooroudercultus gaat op deze dag niet door.

Ben Westerink, onze voorzitter zal in plaats daarvan een voordracht geven over de relatie tussen de archeologie en de actuele hoogtekaart (AHN)!

Heropende graven uit de Vroege Middeleeuwen

Dinsdag 13 maart 2018, lezing door Dr. M. van Haperen

Martine van Haperen promoveerde in 2017 aan de Universiteit Leiden op grafgebruiken in de

Vroege Middeleeuwen.

Plaats en aanvang: 19.30 uur De Open Hof, Sleutelbloemstraat 1, Assen

 

De pracht en praal van Merovingische graven verleidt ons om te denken dat zij bedoeld waren om voor de

eeuwigheid onaangeroerd te blijven liggen. De praktijk was echter anders. Net als elders in Noordwest

Europa, werd in de Lage Landen soms bijna de helft van de graven tijdens de gebruiksperiode van het

grafveld heropend. De gravers gingen vaak al binnen één generatie na de begrafenis terug naar het graf 

om dit te openen. Zij doorzochten inhoud van de graven en namen (delen van) objecten en wellicht ook

skeletmateriaal mee.

 

Deze handelingen  worden traditioneel geïnterpreteerd als ‘grafroof’, een economisch gemotiveerde en

criminele praktijk. Bij het bestuderen van de graven komen echter allerlei kenmerken aan het licht die niet

overeenkomen met deze interpretatie. Er zijn daarom ook andere verklaringen mogelijk, die het heropenen

zien als onderdeel van de normale omgang met de overledenen en hun graven.

 

Voor de studie van heropende graven moeten gedetailleerde gegevens worden verzameld over de vorm

van de verstoring in de grafstructuur en de verspreiding van objecten en botmateriaal in het graf.  

Verschillende grafvelden uit Nederland en Belgi ë vormen hiervoor goede casussen omdat ze zorgvuldig

zijn opgegraven en gedocumenteerd.

 

Deze lezing gaat in op de kenmerken van heropende graven in Nederland en omliggende gebieden. Ook  

zal aandacht zijn voor de specifieke methodologie van het opgraven en uitwerken van heropende graven.  

Tot slot worden verschillende mogelijke verklaringen voor het heropenen van graven besproken.

 

Foto: Velddocumentatie heropend graf Broechem

 

Meer informatie

De lezingen van de DPV zijn gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. Voor meer informatie kunt u

bellen met Linda Kiers, tel. nr. 06 57286362, of een e-mail sturen naar lezingen@dpv.nu.

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Lezing Martine van Haperen, Grafroof of vooroudercultus LET OP, KLIK HIER