Geplaatst

DPV-erelid Fred van den Beemt wordt onderscheiden met AWN-Erepenning 15-04-2019 Fred kon niet naar onze ledenvergadering komen. Hij schreef: ik word ontvoerd! Veldkarteringen in het Fries/Gronings Terpen- en Wierdengebied 27-03-2019 Mensen afkomstig uit de Oekraïne werden talrijk in Spanje rond 2500 vC 20-03-2019 DNA toont correlatie met klokbekercultuur. Mogelijk ook met de Indogermaanse talen? Dus toch, Neanderthalers aten wel degelijk konijnen. 18-03-2019 Het waren betere jagers dan we dachten. Nieuwe techniek voor het bepalen van de leeftijd van hout. 01-02-2019 Per jaarring wordt van zuurstof, koolstof en waterstof de hoeveelheid isotopen gemeten. Versierde kalkstenen cylinders waren waarschijnlijk maten voor het uitzetten van tempelcomplexen. 01-02-2019 Kalken trommels blijken een omtrek te hebben die past in het systeem van maatvoering in Stonehenge. Het Hunebedcentrum heropent na uitgebreide herinrichting. 18-01-2019 De getoonde collectie is grondig herzien. Een platter hoofd door genen van Neanderthalers! 02-01-2019 Neanderthalers hadden langgerektere hoofden dan moderne mensen. Dat zie je nu nog terug bij mensen met bepaalde neanderthalgenen. Oude tempel gereconstrueerd met 3D computerpuzzelen 02-01-2019 Alle bekende brokstukken van "De poort van de jaguar" werden samengevoegd in de computer. Nieuw onderzoek naar Doggerland vanuit Wessex. 26-12-2018 Bij het bouwen van windmolens in zee werd bij boringen veen naar boven gehaald. Steeds meer bekend over de vermenging tussen neanderthalers en homo sapiens sapiens 14-12-2018 Op allerlei plekken en momenten hadden Neanderthalers en moderne mensen seksueel contact, in Azië en Europa. Negentiende eeuwse begraafplaats in Londen toont zware levensomstandigheden voor de armen 05-12-2018 Hoge kindersterfte, honger, syphilis, moord en doodslag. Grieks schip uit de tijd van Socrates grotendeels intact gevonden op meer dan 2000 meter diepte. 03-12-2018 Door het zeer lage zuurstofgehalte op deze diepte staat de houten mast nog overeind en is de vorm van het schip met veel details nog prachtig herkenbaar. Gouden Angelsaksische helm gereconstrueerd 03-12-2018 Brokjes metaal van de Staffordshire kristaldetectorvondst vormen een prachtige koningshelm. Oude speerpunt wijst op zeer vroege bewoners van Amerika. 29-11-2018 Vondst in Texas suggereert bewoning rond 14.500 vC Gouden torq's uit de ijzertijd gevonden in een veld ten noorden van Birmingham 28-02-2017 Juwelen gemaakt in Duitsland of Frankrijk in de vierde eeuw voor het begin van de jaartelling gevonden met detector. Massa sterfte onder de Azteken in 1519 is vermoedelijk het gevolg van door de Spanjaarden meegebrachte paratyphus C 25-02-2017 Bacteriëel DNA gevonden bij overleden Azteken komt ook voor bij Noorse vrouw van rond 1200.

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws