Geplaatst

Bronstijdzwaard in het Drents Museum 17-10-2018 Gevonden door detectoramateur en nu in het Drents Museum Grote neolitische visweer opgegraven in Almere 10-07-2017 Lengte minstens 90 meter, met fuiken en en met berging voor gevangen levende vissen. Homo sapiens achtigen arriveerden uit Afrika in Europa 270.000 jaar geleden en....verdwenen 06-07-2017 De overgebleven resten bevinden zich in het DNA van sommige Neanderthalers. Onderzoek van in Engeland gevonden skeletmateriaal vindt DNA dat past bij in Nederland gevonden DNA 28-05-2017 Waren veel oude Britten familie van Nederlandse hunebedbuwers? Nieuwe landelijke database voor vondsten van amateur archeologen 19-05-2017 PAN project samenwerking Rijksdienst voor het cultureel erfgoed en de VU. Voor DNA-onderzoek zijn geen lichaamsdelen meer nodig! 29-04-2017 Bodemmonsters tonen DNA ook zonder dat er lichaamsmateriaal wordt gevonden. Eén van de eerste tandartsen: 13.000 jaar geleden 11-04-2017 Kiezen uit Italië hebben uitgeboorde en gevulde holtes! Mesolitische Amerikaanse tienermoeder heeft geen makkelijk leven gehad 04-04-2017 Twaalfduizend jaar oude skeletresten uit Mexico vertellen over ziekte of honger. Cold case rechercheur en profiler onderzoekt 5000 jaar oude case. 28-03-2017 Ötzi werd vermoord door een 'boze' bekende! De Hunnen waren eigenlijk ook gewone mensen. 25-03-2017 Het isotopenbeeld past bij nomaden en landbouwers. Tandplaque van Neanderthalers laat ons hun dieet zien 09-03-2017 Onderzoek van DNA toont grote variatie in voeding en meer. Gouden torq's uit de ijzertijd gevonden in een veld ten noorden van Birmingham 28-02-2017 Juwelen gemaakt in Duitsland of Frankrijk in de vierde eeuw voor het begin van de jaartelling gevonden met detector. Massa sterfte onder de Azteken in 1519 is vermoedelijk het gevolg van door de Spanjaarden meegebrachte paratyphus C 25-02-2017 Bacteriëel DNA gevonden bij overleden Azteken komt ook voor bij Noorse vrouw van rond 1200. Bevolking in deel van Azië sinds het mesolithicum nauwelijks veranderd. 02-02-2017 Twee vrouwelijke skeletten uit 5700 BC hebben hetzelfde DNA profiel als de huidige bevolking. Opgraving in Rolde: nederzetting, mogelijk uit ijzertijd. 28-01-2017 Excursie DPV op maandag 6 februari trok 40 bezoekers. Proefschrift in druk verschenen: Kai Niederhöfer: Archäologische Fundstellen im Ostfriesischen Wattenmeer 25-01-2017 Siedlungsgeschichte einer untergegangenen Landschaft bis 1570 Cultuurhistorische inventarisatie De Strubben-Kniphorstbos 09-01-2017 Recent verschenen inventarisatie met uitgebreide aandacht voor prehistorie. Archeoloog koopt vondstenrijke akker en graaft middeleeuwse stad op 09-01-2017 De middeleeuwse stad Trellech teruggevonden?