Werkgroep amateurarcheologie 

De werkgroep functioneert sinds 2006 als opvolger van de vroegere ‘studiekring’ en is opnieuw leven ingeblazen op initiatief van enkele bestuursleden van de DPV en het Drents Museum. De werkgroep brengt amateurarcheologen bij elkaar die in Drenthe en omgeving in het veld actief zijn en/of een collectie steentijdartefacten hebben. De ledenlijst telt circa 50 personen, die niet noodzakelijkerwijs ook lid zijn van de DPV. Door het bieden van een platform voor deze veelal individueel opererende personen, vindt uitwisseling van kennis en ervaring plaats; zowel tussen de leden onderling als tussen amateurs en de wetenschap. Bovendien is er via de werkgroep enig zicht op wat er in het veld gebeurt. Regelmatig worden veldverkenningen georganiseerd en door een groep leden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor (externe) determinatieavonden.
Een activiteit die al jaren loopt is het determineren en administreren van steentijd-collecties van amateurarcheologen die in het Archeologisch depot in Nuis zijn ondergebracht. Een vrij vaste groep van leden werkt hieraan gedurende een aantal maanden per jaar.

Jaarlijks worden in het winterseizoen (januari, februari en maart) drie avonden georganiseerd met lezingen die voor de leden interessant zijn. Daarbij is er voldoende tijd ingeruimd om vondsten te (laten) zien en te (laten) determineren. De avonden worden doorgaans bezocht door 20 tot 25 leden. De leden van de werkgroep ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomsten. De avonden vinden plaats in een gebouw van het Drents Museum aan de Kloosterstraat 8 in Assen.

Bent u ook actief in het veld (geweest), heeft u nog niet eerder een uitnodiging gehad en zou u ook graag eens willen ervaren of de werkgroep iets voor u is? Neemt u dan contact op met Jan van Buuren, onze contactpersoon van de werkgroep, email-adres: werkgroep@dpv.nu

 

Winterprogramma 2017 van de Werkgroep Amateur-archeologie

Let op: gewijzigde datum t.o.v. melding in De Spieker
25 januari 2017: Ernest Mols: 'Zomaar vuistbijlen zoeken langs een beekdal'
Ernest Mols neemt ons mee naar een prachtig gebied in Turkije bij de berg Nemrud waar hij samen met Anne ten Brink een prachtig avontuur beleefde en vele sporen in de vorm van o.a. vuistbijlen en andere artefacten vond van vroege mensen. Hij zal de vondsten ook plaatsen in een breder kader. 
 

15 februari 2017: Drs. Ivar Schute (Senior Projectleider RAAP):  ‘De archeologie van de Tweede Wereldoorlog’
De laatste tien jaar is in Nederland de archeologie van de Tweede Wereldoorlog ingebed geraakt in de reguliere archeologische monumentenzorg. Er wordt meer en meer archeologisch onderzoek gedaan naar linies, slagvelden, stellingen en kampterreinen. In Drenthe is Kamp Westerbork daar een goed voorbeeld van. Geheel vanzelfsprekend is dit niet, al is het maar vanwege vele praktische problemen. Tot op de dag van vandaag spitst de discussie in de vakwereld zich met name toe op de wetenschappelijke meerwaarde van dergelijk onderzoek. Voegt onderzoek naar dergelijke sporen en resten iets toe aan onze kennis over een periode waar we schijnbaar alles al vanaf weten? Het is echter duidelijk dat historische bronnen en ooggetuigenverslagen hun blinde hoeken hebben en dat de archeologie deze kan opvullen. Bovendien is de betekenis van dergelijk archeologisch onderzoek ook een maatschappelijke. Opgravingen trekken veel aandacht en resultaten worden ingebed in de herinneringscultuur. Al deze aspecten zullen in deze lezing toegelicht worden. 


15 maart 2017: Jaap Beuker: 'Stenen bij het haardvuur'
Op verzoek van velen is deze avond een 'ouderwetse' kijk- en showavond. Er is gelegenheid om weer bij te kletsen en interessante vondsten te tonen en advies in te winnen bij Jaap Beuker. Heb je mooie stukken gevonden of heb je 'vraagstukken', neem ze mee. We hebben deze avond geen spreker.  
Wij willen graag dat u zich van te voren even aanmeldt bij één van onderstaande contactpersonen zodat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. 

De avonden worden gehouden in de kantine van het Drents Museum,  Kloosterstraat 6 te Assen.
Aanvang: 19.30 uur 
Aanmelding via één van de onderstaande contactpersonen:
  
Jaap Beuker         jrbeuker@home.nl           0592-377773
Jan van Rijn         janvanrijn63@gmail.com  0592-341678
Bernard Versloot   b.versloot@planet.nl        0594-506336