Werkgroep amateurarcheologie 

De werkgroep functioneert sinds 2006 als opvolger van de vroegere ‘studiekring’ en is opnieuw leven ingeblazen op initiatief van enkele bestuursleden van de DPV en het Drents Museum. De werkgroep brengt amateurarcheologen bij elkaar die in Drenthe en omgeving in het veld actief zijn en/of een collectie steentijdartefacten hebben. De ledenlijst telt circa 50 personen, die niet noodzakelijkerwijs ook lid zijn van de DPV. Door het bieden van een platform voor deze veelal individueel opererende personen, vindt uitwisseling van kennis en ervaring plaats; zowel tussen de leden onderling als tussen amateurs en de wetenschap. Bovendien is er via de werkgroep enig zicht op wat er in het veld gebeurt. Regelmatig worden veldverkenningen georganiseerd en door een groep leden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor (externe) determinatieavonden.
Een activiteit die al jaren loopt is het determineren en administreren van steentijd-collecties van amateurarcheologen die in het Archeologisch depot in Nuis zijn ondergebracht. Een vrij vaste groep van leden werkt hieraan gedurende een aantal maanden per jaar.

Jaarlijks worden in het winterseizoen (januari, februari en maart) drie avonden georganiseerd met lezingen die voor de leden interessant zijn. Daarbij is er voldoende tijd ingeruimd om vondsten te (laten) zien en te (laten) determineren. De avonden worden doorgaans bezocht door 20 tot 25 leden. De leden van de werkgroep ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomsten. De avonden vinden plaats in een gebouw van het Drents Museum aan de Kloosterstraat 8 in Assen.

Bent u ook actief in het veld (geweest), heeft u nog niet eerder een uitnodiging gehad en zou u ook graag eens willen ervaren of de werkgroep iets voor u is? Neemt u dan contact op met Jan van Buuren, onze contactpersoon van de werkgroep, email-adres: werkgroep@dpv.nu

 

Winterprogramma 2018 van de Werkgroep Amateur-archeologie

Woensdag 17 januari 2018
Janneke Hielkema met twee lezingen: Rolde en Harlingen-Midlum.

Janneke is werkzaam als projectleider voor RAAP-Noord. Zij is al meer dan 20 jaar werkzaam in het veld en is bij grote onderzoeken betrokken geweest, waaronder het mammoetonderzoek in Orvelte, de opgravingen op de Grote Markt in Groningen en de middeleeuwse hof Calthorne te Diever. De twee lezingen zullen gaan over de Vroege Middeleeuwen, waarbij de ene lezing zich richt op Rolde, waar in het voorjaar van 2017 een deel van een vroegmiddeleeuwse nederzetting is opgegraven, bij de uitbreiding van de begraafplaats. De opgraving leverde huisplattegronden, hutkommen, kuilen en een waterput op.  De tweede lezing betreft een opgraving nabij Harlingen-Midlum, waar bij de verbreding van de N31 een terpflank werd aangesneden. Hier werd een klein vroegmiddeleeuws grafveld gevonden, met de skeletten van 7 dames en bijbehorende grafgiften. 

Woensdag 21 februari 2018
Wijnand van der Sanden: Vier jaar Nieuwe Geschiedenis van Drenthe: een terugblik.

Het tweede deel van de avond wordt nog nader ingevuld.  In maart 2018 zal de Geschiedenis van Drenthe verschijnen. De publicatie bestaat uit twee boeken, een archeologisch en een historisch deel.  In zijn bijdrage zal Wijnand ingaan op de ideeën achter deze dubbelpublicatie, op de opzet en uitvoering en natuurlijk op de inhoud van het archeologische deel. We nodigen de (nog te benoemen) nieuwe Conservator Archeologie van het Drents Museum uit om zich te introduceren. Wanneer dit (nog) niet mogelijk is dan gebruiken we het tweede deel voor determinatie van vondsten. 

Woensdag 21 maart 2018
Gerti Bergsma stelt zich voor.

Het tweede deel van de avond gebruiken we als kijk- show-determinatieavond. Na het vertrek van provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden is de ontstaande vacature opnieuw ingevuld door Gertie Bergsma, Senior KNA-archeoloog, fysisch antropoloog en deeltijd provinciaal archeoloog van Groningen. Vanavond stelt ze zich voor. Hoe denkt zij over de samenwerking tussen amateurarcheologen en de provinciaal archeoloog?  Diegene onder ons die weleens deel genomen heeft aan een opgraving in Groningen en Drenthe heeft zeer waarschijnlijk samen met Gertie gegraven.  Dat schept(!) hoge verwachtingen als het gaat om behoud van Drents erfgoed.  Voorafgaand aan het determineren van de meegebrachte artefacten, zullen we open met elkaar discussiëren en hopelijk een stevig fundament leggen voor een goede onderlinge relatie!  Er is op deze avond volop gelegenheid om bij te kletsen, interessante vondsten te tonen en advies in te winnen bij Jaap Beuker.  Heb je mooie stukken gevonden of heb je “vraagstukken”, neem ze mee. 

Wij willen graag dat u zich van tevoren even aanmeldt bij een van onderstaande contactpersonen zodat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. 

De avonden worden gehouden in de kantine van het Drents Museum,  Kloosterstraat 6 te Assen. Aanvang: 19.30 uur. 

Deze uitnodiging is persoonlijk. Wilt u toch iemand meenemen naar een van de avonden, of weet u iemand die volgens u ook een uitnodiging zou moeten krijgen, meld dit dan aan een van de onderstaande contactpersonen. 
Jaap Beuker                  jrbeuker@home.nl                      0592-377773
Jan van Rijn                  janvanrijn63@gmail.com             0592-341678
Bernard Versloot            b.versloot@planet.nl                   0594-506336

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
De DPV > Werkgroep amateurarcheologie