30-08-2017 - Bron: The Guardian

Resten van wijn van 6000 jaar oud gevonden op Sicilië.

Archeologen vermoeden dat de mens10.000 jaar geleden al wijn maakte.

Op de bodem van een terra cotta pot, 6000  jaar oud, uit een grot bij Siacca, (zuidwest Sicilië), werd wat  materie gevonden. Deze bleek tartaarzuur te bevatten en bovendien malvidine. Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat deze materie van wijn afkomstig is.

Eerder werd soortgelijk materiaal, eveneens 6000 jaar oud, gevonden in Armenië, maar daar groeiden toen ook al granaatappels, en daar kan ook malvidine in zitten. Die granaatappels groeiden toen niet op Sicilië.

Eerdere vondsten die op wijn duiden zijn er niet. Toch vermoedt men dat er 10.000 jaar geleden al wijn gemaakt werd.

Meer