Drents Prehistorische Vereniging
Archeologie van Steentijd tot Heden
opgericht in 1913


Vorig jaar bestonden we 110 jaar. We vierden ons 22e lustrum op zaterdag 23 september met een seminar en workhops in het Hunebedcentrum in Borger.
Informatie over onze lezingen, excursies en overige activiteiten vindt u in de Agenda (klik hier). Leden kunnen de livestreams van een deel van de lezingen terugkijken (klik hier).
 

Lidmaatschap Drents Prehistorische Vereniging

Vier keer per jaar ontvangen de leden het DPV-tijdschrift De Spieker. Elk nummer steeds boordevol archeologisch nieuws, vondstbeschrijvingen, reisverslagen en veel meer.
Via e-mail krijgt u de DPV-Nieuwsbrief die u van actuele zaken op de hoogte houdt. Minstens zeven maal per jaar houden wetenschappers en andere experts interessante lezingen en excursies voor de Vereniging. Recente onderwerpen: bewoning in de beekdalen, hunebedden, behoud van archeologische monumenten, opgravingen die een nieuwe kijk geven op onze geschiedenis, het ontstaan van het Noordnederlandse landschap, het dagelijks leven van onze voorouders en nieuwe onderzoekstechnieken. Onze lezingen worden in Assen of Borger gehouden. Jaarlijks organiseren we een dag-excursie in Noord-Nederland en een meerdaagse excursie naar het buitenland. Leden krijgen ook de Nieuwe Drentse Volksalmanak, dit is een jaarboek met artikelen over de Drentse historie en archeologie.

De DPV is een groeiende vereniging met ruim 270 leden binnen en buiten Drenthe. 

U bent van harte welkom! Zie bij lid worden

 


mini-excursie naar het opgravingsterrein Daalkampen bij Borger op 7 maart 2020

 


2 juni 2019 bij het hunebed van Beckum, Duitsland

 


Onze druk bezochte kraam tijdens het OERfestival in Diever, 24 juli 2021

 

 
 
 
 
 


 
 
 
 
Welkom, inloggen voor DPV-leden
De DPV