Museale prehistorische collecties in Noord-Nederland

Drents Museum
Archeologen bestuderen het leven in de prehistorie, de tijd waaruit geen geschreven berichten bestaan. Zij doen dat onder andere aan de hand van oude voorwerpen die in de grond zijn gevonden. In Drenthe zijn veel aansprekende vondsten uit de steentijd en de bronstijd gedaan. Ook uit de Romeinse tijd zijn bij opgravingen en bouwwerkzaamheden talrijke voorwerpen en sporen in de grond aangetroffen. Het Drents Museum beschikt over een groot aantal vondsten uit de prehistorie en Romeinse tijd.  Het meest bekende deel van  deze bodemvondsten (o.a.kano van Pesse, gerecontrueerd tempeltje van Barger Oosterveld)  worden in de afdeling archeologie tentoongesteld.

Groninger Museum
In dit museum is niet veel prehistorie te vinden.

Hunebedcentrum
Dit museum is grotendeels didactisch opgezet, maar bevat ook fraaie oorspronkelijke vondsten zoals twee vitrines gevuld met het fraaie aardewerk van hunebed D26. Het buitenterrein bevat reconstructies van o.a. diverse archeologisch onderzochte boerderijen en voorts een zeer uitgebreide en goed gelabelde zwerfstenencollectie. OP het terrein ook het grootste hunebed van Nederland.

Veenkoloniaal museum Veendam
Hier is een kleine collectie archeologische vondsten te zien.

IJstijdenmuseum in Buitenpost
Het IJstijdenmuseum in Buitenpost vertelt het boeiende verhaal over de twee laatste ijstijden die een grote rol hebben gespeeld bij de vorming van het landschap in Noord-Nederland. Ook laten ze zien hoe de oermensen zoals de Neanderthaler toen leefden.

OERmuseum
In Diever, staat het OERmuseum West-Drenthe. Daar wordt u op het spoor gezet van de prehistorie. Naar de tijd van de eerste bewoners van Drenthe, ongeveer 15.000 jaar geleden toen de rendierjagers hier verbleven of naar omstreeks 3400 jaar voor Chr. toen de eerste boeren zich in Drenthe vestigden. Recent is de experience functie versterkt.

Museum Wierdenland
Museum Wierdenland in Ezinge richt zich op het landschap en de cultuur van terpen en wierden in het noordelijk waddenkustgebied.
Speciale aandacht is er voor de wierde van Ezinge en het Nationaal Landschap Middag-Humsterland

Noordelijk Archeologisch Depot
In het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis worden de archeologische vondsten uit de provincies Drenthe, Friesland en Groningen bewaard. Een beperkte collectie hoogwaardig materiaal is te zien.

 

 

 

 

       

 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Extern > Musea met prehistorische collectie in Noord-Nederland