Zusterverenigingen

AWN - Vereniging van vrijwilligers in de Archeologie
Amateur-archeologen leveren een belangrijke bijdrage aan het archeologisch onderzoek in geheel Nederland. Veel van hen, ongeveer 2000 hebben zich aangesloten bij AWN. Over het gehele land verspreid zijn er regionale afdelingen en werkgroepen met eigen activiteiten. Zo kunnen de leden dicht bij huis met archeologie bezig zijn.

Drentse Historische Vereniging
De Drentse Historische Vereniging (DHV) is de enige provinciale vereniging voor Geschiedenis en Genealogie in Drenthe. Op allerlei manieren stimuleert zij de belangstelling voor het Drentse verleden en probeert zij de kennis en inzichten op dat terrein te vergroten.

Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG)
De NJBG is er voor jongeren tot 26 jaar met belangstelling voor archeologie en geschiedenis. Zomerkampen!

Vereniging voor Terpenonderzoek
De Vereniging voor Terpenonderzoek heeft als doel het promoten en bevorderen van het archeologisch onderzoek naar terpen en wierden in het noordelijk kustgebied van Nederland. De vereniging subsidieert wetenschappelijke publicaties, waaronder dissertaties, verstrekt incidenteel kleine bijdragen in de kosten van wetenschappelijk onderzoek en geeft twee tijdschriften uit. Voor de leden worden studiebijeenkomsten en excursies naar opgravingen en tentoonstellingen georganiseerd. Waar mogelijk draagt de vereniging bij aan de bescherming en het behoud van wierden en terpen en hun landschappelijke context.

Argeologysk Wurkferbân (Archeologisch Werkverband) van de Fryske Akademy
Dit is een overkoepelende organisatie van een aantal regionale archeologische werkgroepen in Friesland.

Verdronken land
Deze club heeft een brede benadering van door de zee verwoeste dorpen.

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Extern > Zusterverenigingen