Links en adressen: wetenschappelijk en bestuurlijk

De Rijksdienst voor het CultureelErfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap. Naast kennis zet de Rijksdienst wetten en regels in om het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen.

Gronings Instituut voor Archeologie (GIA)

Drents Museum

Gronings Museum

Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis

Het PAN-project
Dit project wil alle bodemvondsten, in welk bezit ook, inventariseren. Via deze website kan men inventariseren. Desgewenst kan men ook contact zoeken om eerst te overleggen.

Provinciaal archeoloog Drenthe: m.nieuwenhuis@drenthe.nl

Provinciaal archeoloog Groningen: m.rooke@provinciegroningen.nl

Provinciaal archeoloog Friesland: vsmp@fryslan.nl

   

 

 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Extern > Wetenschappelijk en bestuurlijk