Adressen bestuur en functies Drents Prehistorische Vereniging


Bestuur
B.H.C. (Ben) Westerink (aftredend voorzitter), 050-3061369, voorzitter@dpv.nu
V.T. (Vincent) van Vilsteren, 0592-398811, secretaris@dpv.nu
E.J. (Evert Jan) Stokking, penningmeester@dpv.nu
Mw. G. (Gerda) Allersma
P. (Pieter) den Hengst (aftredend)
J. (Jan) van Buuren
B.P. (Bert) Tuin (beoogd voorzitter)

Excursies:
R. (Ruud) Christiaanse, coördinatie buitenlandse excursies
Mw. G. (Gerda) Allersma, coördinatie binnenlandse excursies
Voorbereiding buitenlandse excursies (inhoudelijk):
P. (Pieter) den Hengst, archeoloog, 050-4091422
B. (Bert) Huiskes, archeoloog, 0317-615063
Algemeen e-mailadres voor excursies: excursies@dpv.nu

Contactpersoon lezingen:
Mw. G. (Gerda) Allersma, lezingen@dpv.nu

Redactie website, nieuwsbrief en tijdschrift De Spieker:
Mw. M. (Marian) Hulscher-Emeis, hoofdredacteur Spieker, 050-5346826
J. (Jan) van Buuren, eindredacteur Spieker, 06-83546899
Mw. T. (Teddy) Broersma, webmaster@dpv.nu
Mw.  M.B. (Marry) van Klinken-de Boer
E.J. (Evert Jan) Stokking, fotoredacteur
R.K. (Roelof) Rabbers
Mw. B. (Berna) van Wijk
S. (Sipke) van der Zee
Algemeen e-mailadres voor de redactie: redactie@dpv.nu  

Wetenschappelijk Adviseur:
Mw. Dr. A. (Annet) Nieuwhof: wetenschappelijkadviseur@dpv.nu

Ereleden:
Mw. M.B. (Marry) van Klinken-de Boer
Dhr. G. (Fred) van den Beemt
Dhr. L. (Lukas) Hoven

Wetenschappelijk Fonds
Zie de pagina van het Wetenschappelijk Fonds

Contactpersoon amateurs, scholing en opgravingen:
J. (Jan) van Buuren, werkgroep@dpv.nu, 06-83546899

Vertegenwoordiging DPV in Stichting De Nieuwe Drentse Volksalmanak
B.H.C. (Ben) Westerink, 050-3061369, voorzitter@dpv.nu
 
Vertegenwoordiger in het Provinciaal Archeologisch Platform  (PAP)
J. (Jan) van Buuren, 06-83546899
 
Postadres:
Broeklaan 60, 9405 AN Assen

Bankrekeningen
NL18 INGB 0662 4616 81 ten name van DPV te Assen, voor contributie en donaties aan de DPV.
NL63 INGB 0006 0101 70 ten name van Wetenschappelijk Fonds DPV te Assen voor donaties aan het Wetenschappelijk Fonds
 
Welkom, inloggen voor DPV-leden
De DPV > Organisatie