Adressen bestuur en functies Drents Prehistorische Vereniging


Voorzitter
B.H.C. (Ben) Westerink, 050-3061369, voorzitter@dpv.nu
 
Secretaris:
vacature, secretaris@dpv.nu

Penningmeester:
E.J. (Evert Jan) Stokking, penningmeester@dpv.nu

Excursies:
Mw. G. (Gerda) Allersma, coördinatie excursies, excursies@dpv.nu
Voorbereiding buitenlandse excursies:
P. (Pieter) den Hengst, archeologie, 050-4091422
B. (Bert) Huiskes, archeologie, 0317-615063

Contactpersoon amateurs, scholing en opgravingen:
J. (Jan) van Buuren, werkgroep@dpv.nu, 06-83546899

Contactpersoon lezingen:
Mw. G. (Gerda) Allersma, lezingen@dpv.nu
 
Wetenschappelijk Adviseur:
Mw. Dr. Annet Nieuwhof: wetenschappelijkadviseur@dpv.nu

Redactie tijdschrift De Spieker:
Mw. M. (Marian) Hulscher-Emeis, hoofdredacteur, 050-5346826
J. (Jan) van van Buuren, eindredacteur, 06-83546899
Mw.  M.B. (Marry) van Klinken-de Boer, 050-5346320
S. (Sipke) van der Zee, tel. 06-51413564
E.J. (Evert Jan) Stokking, fotoredacteur
Algemeen e-mailadres voor de redactie: redactie@dpv.nu  

Redactie website:
E.J. (Evert Jan) Stokking, webmaster@dpv.nu
Mw. G. (Gerda) Allersma, lezingen en excursies
J. (Jan) van Buuren, actieve amateurs, werkgroep@dpv.nu

Redactie Nieuwsbrief en blog:
vacature, waargenomen door webmaster@dpv.nu

Vertegenwoordiging DPV in Stichting De Nieuwe Drentse Volksalmanak
B.H.C. (Ben) Westerink, 050-3061369, voorzitter@dpv.nu
 
Vertegenwoordiger in het Provinciaal Archeologisch Platform  (PAP)
J. (Jan) van Buuren, 06-83546899
 
Vertegenwoordiger in het landelijk platform archeologie (in oprichting):
P. (Pieter) den Hengst, 050-4091422

Postadres:
Alkmesschen 75, 9403 ZW Assen

Bankrekeningen
NL18 INGB 0662 4616 81 ten name van DPV te Assen, voor contributie en donaties aan de DPV.
NL63 INGB 0006 0101 70 ten name van Wetenschappelijk Fonds DPV te Assen voor donaties aan het Wetenschappelijk Fonds
 

 
Welkom, inloggen voor DPV-leden
De DPV > Organisatie