Adressen bestuur en functies Drents Prehistorische Vereniging


Bestuur
B.P. (Bert) Tuin, voorzitter@dpv.nu
V.T. (Vincent) van Vilsteren, 0592-398811, secretaris@dpv.nu
E.J. (Evert Jan) Stokking, penningmeester@dpv.nu
Mw. B (Berna) van Wijk
J. (Jan) van Buuren

Excursies:
R. (Ruud) Christiaanse, coördinatie buitenlandse excursies
V.T. (Vincent) van Vilsteren, coördinatie binnenlandse excursies
Voorbereiding buitenlandse excursies (inhoudelijk):
B. (Bert) Huiskes, archeoloog, 0317-615063
Mw. M.F. (Marie-France) van Oorsouw, archeoloog
Algemeen e-mailadres voor excursies: excursies@dpv.nu

Contactpersoon lezingen:
Mw. G. (Gerda) Allersma, lezingen@dpv.nu

Redactie website, nieuwsbrief en tijdschrift De Spieker:
Mw. B. (Berna) van Wijk, hoofdredacteur De Spieker
J. (Jan) van Buuren, eindredacteur De Spieker, 06-83546899
Mw. T. (Teddy) Broersma
E.J. (Evert Jan) Stokking, fotoredacteur
R.K. (Roelof) Rabbers (webmaster@dpv.nu)
S. (Sipke) van der Zee
Algemeen e-mailadres voor de redactie: redactie@dpv.nu  

Ereleden:
Mw. M.B. (Marry) van Klinken-de Boer
Dhr. G. (Fred) van den Beemt
Dhr. L. (Lukas) Hoven

Wetenschappelijk Fonds
Zie de pagina van het Wetenschappelijk Fonds

Contactpersoon amateurs, scholing en opgravingen:
J. (Jan) van Buuren, werkgroep@dpv.nu, 06-83546899

Vertegenwoordiging DPV in Stichting De Nieuwe Drentse Volksalmanak
B.P. (Bert) Tuin, voorzitter@dpv.nu
 
Vertegenwoordiger in het Provinciaal Archeologisch Platform  (PAP)
J. (Jan) van Buuren, 06-83546899
 
Postadres:
Broeklaan 60, 9405 AN Assen

Bankrekeningen
NL18 INGB 0662 4616 81 ten name van DPV te Assen, voor contributie en donaties aan de DPV.
NL63 INGB 0006 0101 70 ten name van Wetenschappelijk Fonds DPV te Assen voor donaties aan het Wetenschappelijk Fonds
 
Welkom, inloggen voor DPV-leden
De DPV > Organisatie