De Spieker

De Spieker is het tijdschrift van de Drents Prehistorische Vereniging. Het verschijnt 4 maal per jaar (maart, juni, september en december) en bevat naast verenigingsnieuws, waaronder aankondigingen en verslagen van lezingen en excursies, één of twee korte artikelen, de rubriek archeo-kunst over archeologie-gerelateerde kunstwerken in de provincie Drenthe en archeonieuws met ondermeer GIA-nieuws en informatie over tentoonstellingen en boeken.

Er wordt naar gestreefd telkens ook een interview met een (amateur-)archeoloog op te nemen en De Spieker af te sluiten met een column. Suggesties voor deze laatste twee rubrieken, maar ook voor de overige onderdelen van het tijdschrift ontvangt de redactie graag.

Alle leden krijgen een exemplaar thuisgestuurd. Proefnummers zijn te verkrijgen bij secretaris@dpv.nu. Eén (proef)nummer staat hier als pdf-file beschikbaar.

Leden en anderen die een bijdrage willen leveren voor de inhoud van De Spieker kunnen contact opnemen met de redactie: redactie@dpv.nu

Foto's en andere grote bestanden kunt u naar de redactie zenden via deze upload-link.

 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
De DPV > De Spieker