De Spieker

De Spieker is het tijdschrift van de Drents Prehistorische Vereniging. Het verschijnt 4 maal per jaar (maart, juni, september en december) en bevat naast verenigingsnieuws, waaronder aankondigingen en verslagen van lezingen en excursies, één of twee korte artikelen, de rubriek archeo-kunst over archeologie-gerelateerde kunstwerken in de provincie Drenthe en archeonieuws met ondermeer GIA-nieuws en informatie over tentoonstellingen en boeken.

Er wordt naar gestreefd telkens ook een interview met een (amateur)archeoloog op te nemen en De Spieker af te sluiten met een column. Suggesties voor deze laatste twee rubrieken, maar ook voor de overige onderdelen van het tijdschrift ontvangt de redactie graag.

Alle leden krijgen een exemplaar thuisgestuurd. Proefnummers zijn te verkrijgen bij secretaris@dpv.nu. Eén (proef)nummer is hiernaast als pdf-file beschikbaar. In het besloten deel van deze website (onder "voor Leden") staan alle nummers van De Spieker.

Leden en anderen die een bijdrage willen leveren voor de inhoud van De Spieker kunnen contact opnemen met de redactie: redactie@dpv.nu.

Online bijlagen bij De Spieker

Sinds De Spieker van september 2019 wordt bij elke Spieker een online bijlage gemaakt met aanvullende weblinks, literatuurlijsten en andere informatie: september 2019, december 2019, maart 2020, juni 2020, september 2020, december 2020maart 2021juni 2021, september 2021, december 2021, maart 2022, juni 2022, september 2022, december 2022, maart 2023, juni 2023, september 2023, december 2023, maart 2024.

Aanleveren kopij

Kopij voor De Spieker kunt u mailen naar redactie@dpv.nu. De opmaak wordt door de redactie verzorgd. Eventuele opmaak in uw kopij wordt door de redactie doorgaans genegeerd. In de tekst tijdperken (bijvoorbeeld "Bronstijd") graag met een hoofdletter.

Afbeeldingen en foto's graag als losse bestanden meesturen of uploaden via onderstaande link. De fotoredacteur past de helderheid, contrast, kleur en uitsnede aan. Wij verzoeken u daarom foto's zoveel mogelijk onbewerkt en in de originele resolutie aan te leveren. Graag bij afbeeldingen in de kopij een bijschrift vermelden met het onderwerp en de herkomst i.v.m. auteursrecht (bijvoorbeeld "eigen werk", de naam van de fotograaf, of de website waarvan de afbeelding is gedownload). Wij ontvangen bij voorkeur afbeeldingen en foto's als jpg-bestand, maar andere gangbare bestandsformaten zijn ook toegestaan. Eventuele conversie naar jpg doet de fotoredacteur het liefst zelf.

Uploaden foto's

Foto's en andere grote bestanden kunt u naar de redactie zenden via deze upload-link.

 

 

Publicaties

Bijlagen

Nieuwsbrief

Ontvang ook onze
digitale nieuwsbrief:
Welkom, inloggen voor DPV-leden
De DPV > Publicaties > De Spieker