Werkgroep amateurarcheologie 

De werkgroep functioneert sinds 2006 als opvolger van de vroegere ‘studiekring’ en is opnieuw leven ingeblazen op initiatief van enkele bestuursleden van de DPV en het Drents Museum. De werkgroep brengt amateurarcheologen bij elkaar die in Drenthe en omgeving in het veld actief zijn en/of een collectie steentijdartefacten hebben. De ledenlijst telt circa 50 personen, die niet noodzakelijkerwijs ook lid zijn van de DPV. Door het bieden van een platform voor deze veelal individueel opererende personen, vindt uitwisseling van kennis en ervaring plaats; zowel tussen de leden onderling als tussen amateurs en de wetenschap. Bovendien is er via de werkgroep enig zicht op wat er in het veld gebeurt. Regelmatig worden veldverkenningen georganiseerd en door een groep leden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor (externe) determinatieavonden.
Een activiteit die al jaren loopt is het determineren en administreren van steentijd-collecties van amateurarcheologen die in het Archeologisch depot in Nuis zijn ondergebracht. Een vrij vaste groep van leden werkt hieraan gedurende een aantal maanden per jaar.

Jaarlijks worden in het winterseizoen (januari, februari en maart) drie avonden georganiseerd met lezingen die voor de leden interessant zijn. Daarbij is er voldoende tijd ingeruimd om vondsten te (laten) zien en te (laten) determineren. De avonden worden doorgaans bezocht door 20 tot 25 leden. De leden van de werkgroep ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomsten. De avonden vinden plaats in een gebouw van het Drents Museum aan de Kloosterstraat 8 in Assen.

Bent u ook actief in het veld (geweest), heeft u nog niet eerder een uitnodiging gehad en zou u ook graag eens willen ervaren of de werkgroep iets voor u is? Neemt u dan contact op met Jan van Buuren, onze contactpersoon van de werkgroep, email-adres: werkgroep@dpv.nu

 

Winterprogramma 2019 van de Werkgroep Amateur-archeologie

In De Spieker van december 2018 zijn de bijeenkomsten voor amateur-archeologen in de winter van 2019 aangekondigd op de woensdagavonden en 16 januari, 20 februari en 20 maart. De avond op 16 januari komt te vervallen omdat het de organisatoren door omstandigheden niet is gelukt om deze avond te organiseren. Zij zijn nog bezig met de invulling van de bijeenkomsten op 20 februari en 20 maart, waarover u zo spoedig mogelijk bericht van hen ontvangt.

 

Bericht van de organisatie (februari 2019):

Hierbij ontvangt u het winterprogramma van de Werkgroep Amateur-archeologie van de DPV.  Helaas kon de avond in januari niet doorgaan, maar voor de bijeenkomsten in februari en maart hebben we een interessant programma kunnen samenstellen. Op deze avonden is er ook de gelegenheid om uw eigen vondsten te laten zien en/of te laten determineren en kunt u weer gezellig bijpraten met uw collega-amateurs.  

Woensdag 20 februari 2019 André Kerkhoven: Twee mannen en twee potten in Dwingeloo:

De monumentale grafstructuur en de resultaten van het archeologisch onderzoek van 2016 van het urnenveld van Dwingeloo. Tijdens dit onderzoek zijn meerdere grafstructuren uit de Late Bronstijd – Vroege IJzertijd opgegraven. Verscheidene graven hadden urnen. Bijzonder is de goede conserveringsgraad van de crematieresten en het centrale graf van het urnenveld, dat een overgangsvorm vertegenwoordigt van de grafheuvels van de Vroege Bronstijd naar de kringgreppelstructuren van de Vroege IJzertijd-urnenvelden. Jaap Beuker: Graven van de trechterbekercultuur en graven naar de trechterbekercultuur: Bij het vuursteenmateriaal uit de graven van het TRB grafveld van Dalfsen gaat het soms om grafgiften. Dat is echter niet altijd het geval. Een deel van het vuursteen hoort niet in de graven thuis en is er toevallig in terecht gekomen. De vraag hoe je nu de echte grafgiften dan kunt onderscheiden, heeft heel wat hoofdbrekens gekost.   Als de tijd het toelaat, zal Jaap daarna ingaan op een bijzondere akker met 'Exotische vondsten' bij Emmen.  


Woensdag 20 maart 2019 Erik Drenth: Barnsteen uit de Nederlandse steentijd

In dit algemene overzicht passeren de  volgende onderwerpen de revue:
• Wat is barnsteen?
• Wat is de herkomst en waar kan dit materiaal in Nederland worden aangetroffen?
• Typologie
• Chronologie
• Technologie
• Barnsteen en sociale status 


Wij willen graag dat u zich van tevoren even aanmeldt bij een van onderstaande contactpersonen zodat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.  De avonden worden gehouden in de kantine van het Drents Museum,  Kloosterstraat 6 te Assen. Aanvang: 19.30 uur.  Parkeren in de binnenstad van Assen is vanaf 1 januari 2019 's avonds weer gratis.
 
Deze uitnodiging is persoonlijk. Wilt u toch iemand meenemen naar een van de avonden, of weet u iemand die volgens u ook een uitnodiging zou moeten krijgen, meld dit dan aan een van de onderstaande contactpersonen.  
Jaap Beuker  jrbeuker@home.nl  0592-377773
Jan van Rijn  janvanrijn63@gmail.com  0592-341678
Bernard Versloot b.versloot@planet.nl  06-46790109

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
De DPV > Werkgroep amateurarcheologie