Werkgroep Amateurarcheologie 

De werkgroep functioneert sinds 2006 als opvolger van de vroegere ‘studiekring’ en is opnieuw leven ingeblazen op initiatief van enkele bestuursleden van de DPV en het Drents Museum. De werkgroep brengt amateurarcheologen bij elkaar die in Drenthe en omgeving in het veld actief zijn en/of een collectie steentijdartefacten hebben. De ledenlijst telt circa 50 personen, die niet noodzakelijkerwijs ook lid zijn van de DPV. Door het bieden van een platform voor deze veelal individueel opererende personen, vindt uitwisseling van kennis en ervaring plaats; zowel tussen de leden onderling als tussen amateurs en de wetenschap. Bovendien is er via de werkgroep enig zicht op wat er in het veld gebeurt. Regelmatig worden veldverkenningen georganiseerd en door een groep leden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor (externe) determinatieavonden.
Een activiteit die al jaren loopt is het determineren en administreren van steentijd-collecties van amateurarcheologen die in het Archeologisch depot in Nuis zijn ondergebracht. Een vrij vaste groep van leden werkt hieraan gedurende een aantal maanden per jaar.

Jaarlijks worden in het winterseizoen (januari, februari en maart) drie avonden georganiseerd met lezingen die voor de leden interessant zijn. Daarbij is er voldoende tijd ingeruimd om vondsten te (laten) zien en te (laten) determineren. De avonden worden doorgaans bezocht door 20 tot 25 leden. De leden van de werkgroep ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomsten.

Bent u ook actief in het veld (geweest), heeft u nog niet eerder een uitnodiging gehad en zou u ook graag eens willen ervaren of de werkgroep iets voor u is? Neemt u dan contact op met Jan van Buuren, onze contactpersoon van de werkgroep, e-mailadres: werkgroep@dpv.nu

 

Programma 2020

Het winterprogramma van de Werkgroep Amateurarcheologie van de DPV voor 2020 is rond. We hebben dit seizoen weer drie avonden kunnen vullen met interessante onderwerpen. Op deze avonden is er ook de gelegenheid om uw eigen vondsten te laten zien en/of te laten determineren en kunt u weer gezellig bijpraten met uw collega-amateurs.

Woensdag 22 januari 2020
Dion Stoop: De Tjongercultuur in Nederland
De lezing gaat over een lopend onderzoek naar de Tjonger- of Federmessercultuur in Nederland.  Daarbij zal specifiek worden ingegaan op de vindplaatsen uit Noord-Nederland.  In het kort wordt de onderzoeksgeschiedenis, die begint met de ontdekkingen van Popping en die tot het heden doorloopt, behandeld. Verder zal worden ingegaan op de gebruikte vuursteentechnologie en de regionale en chronologische variatie die daarbinnen onderscheiden wordt.  Tot slot wordt het eigen onderzoek van Dion (met speciale aandacht voor landschapsgebruik en de bewoningsmodellen) behandeld.

Woensdag 19 februari 2020
Erik Drenth: Mesolithische microlithen in België en Zuid-Nederland: een typologische en chronologische studie
In zijn lezing vertelt Erik over het onderzoek naar vuurstenen microlieten uit het Zuid-Nederlandse en Belgische Mesolithicum, dat hij naar aanleiding van opgravingen te Well-Aijen in het kader van de Maaswerken heeft verricht. In het bijzonder zijn de typologie en chronologie onder de loep genomen.

 

Woensdag 25 maart 2020
Helaas kan de geplande bijeenkomst met Pir Hoebe op woensdag 25 maart niet doorgaan i.v.m. de maatregelen die het gevolg zijn van het coronavirus.

 

Wij willen graag dat u zich van tevoren even aanmeldt bij een van onderstaande contactpersonen zodat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. 
De avonden worden gehouden in de kantine van het Drents Museum, Kloosterstraat 6 te Assen.
Aanvang: 19.30 uur.
 
Deze uitnodiging is persoonlijk. Wilt u toch iemand meenemen naar een van de avonden, of weet u iemand die volgens u ook een uitnodiging zou moeten krijgen, meld dit dan aan een van de onderstaande contactpersonen.  
Jaap Beuker  jrbeuker@home.nl  0592-377773
Jan van Rijn  janvanrijn63@gmail.com  0592-341678
Bernard Versloot b.versloot@planet.nl  06-46790109

 

 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
De DPV > Werkgroep Amateurarcheologie