Werkgroep Amateurarcheologie 

De werkgroep functioneert sinds 2006 als opvolger van de vroegere ‘studiekring’ en is opnieuw leven ingeblazen op initiatief van enkele bestuursleden van de DPV en het Drents Museum. De werkgroep brengt amateurarcheologen bij elkaar die in Drenthe en omgeving in het veld actief zijn en/of een collectie steentijdartefacten hebben. De ledenlijst telt circa 50 personen, die niet noodzakelijkerwijs ook lid zijn van de DPV. Door het bieden van een platform voor deze veelal individueel opererende personen, vindt uitwisseling van kennis en ervaring plaats; zowel tussen de leden onderling als tussen amateurs en de wetenschap. Bovendien is er via de werkgroep enig zicht op wat er in het veld gebeurt. Regelmatig worden veldverkenningen georganiseerd en door een groep leden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor (externe) determinatieavonden.
Een activiteit die al jaren loopt is het determineren en administreren van steentijd-collecties van amateurarcheologen die in het Archeologisch depot in Nuis zijn ondergebracht. Een vrij vaste groep van leden werkt hieraan gedurende een aantal maanden per jaar.

Jaarlijks worden in het winterseizoen (januari, februari en maart) drie avonden georganiseerd met lezingen die voor de leden interessant zijn. Daarbij is er voldoende tijd ingeruimd om vondsten te (laten) zien en te (laten) determineren. De avonden worden doorgaans bezocht door 20 tot 25 leden. De leden van de werkgroep ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomsten.

Bent u ook actief in het veld (geweest), heeft u nog niet eerder een uitnodiging gehad en zou u ook graag eens willen ervaren of de werkgroep iets voor u is? Neemt u dan contact op met Jan van Buuren, onze contactpersoon van de werkgroep, e-mailadres: werkgroep@dpv.nu

Winterprogramma 2024 van de Werkgroep Amateurarcheologie van de DPV
Inmiddels heeft u uw persoonlijke uitnodiging voor het winterprogramma 2024 ontvangen.
We hebben dit seizoen twee avonden kunnen vullen met interessante lezingen, op 13 februari en 12 maart. Op de twee avonden is er ook de gelegenheid om uw eigen vondsten te laten zien en/of te laten determineren en kunt u weer gezellig bijpraten met collega-amateurs. Let op: Het zijn dinsdagavonden en we hebben voorlopig een andere locatie gevonden; het zaaltje in de Kloosterstraat is momenteel niet beschikbaar voor de werkgroep. Zie onderaan!

Graag nodigen we u ook uit voor de DPV lezingen van Dion Stoop op 9 januari en “onze eigen” Ronald Popken op 6 februari! Beide lezingen zijn voor de amateurarcheoloog bijzonder de moeite waard en voor iedereen toegankelijk. Voor meer informatie zie: Lezing Dion Stoop (klik hier) en Lezing Ronald Popken

Dinsdag 13 februari 2024 Marijke Nieuwenhuis, Priscilla Verplanke en Harmen de Weerd: Een nadere kennismaking met de provinciaal archeologen van Drenthe en hun werkveld
Deze avond wordt gevuld met een samengesteld programma met enkele korte lezingen. Op dit moment zijn de onderwerpen hiervan nog niet bekend. Maar schroom niet om te komen met vragen! Wat is in het huidige bestel, waarbij het bevoegd gezag bij de gemeenten ligt, de rol van de provinciaal archeoloog? Dat zou een vraag kunnen zijn. Maar wie weet leggen ze dit ons in hun verhaal al goed uit. Tussendoor en na afloop is er tijd voor het tonen en laten determineren van vondsten, Jaap Beuker (voormalig conservator van het Drents Museum) is hiervoor aanwezig. Neem dus de stukken mee die u wilt tonen of waar u vragen over heeft!

Dinsdag 12 maart 2024 Erik Drenth en Bernard Versloot: Een mesolithisch kampement in de Tolberter Petten
Tijdens de paasdagen van 1997 werd er voorafgaand aan de aanleg van een gasleiding, een noodonderzoek uitgevoerd op een zandkop in de Tolberter petten. Hierbij werd een kleine concentratie vuurstenen artefacten opgegraven, met veel microlithen. Aan de rand van de concentratie lag een depot met drie gebruikte natuurstenen. Bernard bespreekt in het eerste deel van de lezing het landschap, het onderzoek, de werkwijze en de vondsten. Daarna gaat Erik in op de stenen en vuurstenen voorwerpen, het gebruikssporenonderzoek dat hieraan is verricht, de datering en de betekenis van deze site. In de pauze kunnen er meegebrachte vondsten worden getoond-gedetermineerd.

Wij willen graag dat u zich van tevoren even aanmeldt via werkgroep@dpv.nu zodat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.
De avonden worden gehouden in De Schulp, Buizerdstraat 10, 9404 BB Assen. In de zaal is koffie en thee verkrijgbaar voor € 2,- (graag gepast of via QR-code betalen).  Aanvang: 19.30 uur.

Welkom, inloggen voor DPV-leden
De DPV > Werkgroep Amateurarcheologie