Regeling annulering en restitutie bij een- of tweedaagse busexcursies

Bij annulering kunnen wij niet altijd het vooruitbetaalde bedrag terugstorten. Wij hebben immers vaak al kosten gemaakt of we zijn verplichtingen aangegaan. We hebben daarom de volgende regeling:

100% restitutie bij annulering tot 2 weken voor de excursiedatum
 50% restitutie bij annulering tot 1 week voor de excursiedatum
 25% restitutie bij annulering tot 2 dagen voor de excursiedatum
   0% restitutie bij nog latere annulering of "no show"

​Wij kunnen genoodzaakt zijn af te wijken van deze restitutieregeling bij algehele annulering van de reis of bij annulering van een groot aantal deelnemers vanwege een pandemie (corona) of andere externe oorzaak. In dat geval restitueren wij de reissom onder inhouding van gemaakt kosten of aangegane verplichtingen.

De DPV is niet aansprakelijk voor schade. Wij raden u een reisverzekering aan.

Regeling annulering bij meerdaagse buitenlandse excursies

Op de meerdaagse buitenlandse excursies zijn de regels en voorwaarden van het reisbureau van toepassing. Zie daarvoor bij de zakelijke informatie bij de betreffende reis.
Bij buitenlandse excursies is een reisverzekering verplicht.

Deelname aan DPV-activi­teiten door niet-leden

Lezingen en de Nieuwsbrief zijn voor een ieder vrij te bezoeken respectievelijk te ontvangen.

Leden van de DPV, daarmee gelijkgesteld de leden van het AWN en de Terpenvereniging, hebben tot een bepaalde datum voorrang op niet-leden bij aanmelding voor deelname aan excursies, zowel meerdaagse- als dagexcursies. Bij de aankondiging van een excursie wordt deze datum aangegeven.

Bij een meerdaagse excursie geldt voor niet-leden een toeslag van € 35 per persoon op de deelnameprijs. Dit is hetzelfde bedrag als de kosten van het lidmaatschap. In de praktijk hopen wij dat deze niet-leden lid worden.

 

Beleid en regelingen

Nieuwsbrief

Ontvang ook onze
digitale nieuwsbrief:
Welkom, inloggen voor DPV-leden
De DPV > Beleid en regelingen > Regels (bus)excursies