Deelname aan DPV Activi­teiten, met name excursies

Het aantal deelnemers aan de excursies groeit zodanig dat het bestuur regelmatig tegen de maximumcapaciteit van bijv. locaties aanloopt. Op basis van ervaring wordt verwacht dat deze trend zich voortzet.

Binnen de DPV bestaat een regel/gewoonte dat niet-leden ongelimiteerd aan DPV activitei­ten kunnen deelnemen zonder de verplichtingen van een lidmaatschap. Op deze regel wil het bestuur een paar wijzigingen aanbrengen teneinde excursies goed te kunnen organiseren en daarbij ook rekening houdend met de voordelen van het lidmaatschap.

De wijzigingen:

  • Leden van de DPV en daarmee gelijkgesteld de leden van het AWN en de Terpenvereniging hebben tot een bepaalde datum voorrang op niet-leden bij aanmelding voor deelname aan excursies, zowel meerdaagse- als dagexcursies. Bij de aankondiging van een excursie wordt deze datum aangegeven.

  • Bij een meerdaagse excursie geldt voor niet-leden een toeslag van € 35 per persoon op de deelnameprijs.

  • Deze regeling gaat in met het excursieprogramma 2018

De lezingen en de Nieuwsbrief hebben een ander karakter en zijn voor eenieder vrij te bezoeken resp. te ontvangen.

Annulering na aanmelding van deelname aan eendaagse busexcursies

Het kan zijn dat er na aanmelding voor een dagexcursie iets gebeurt waardoor de deelname moet worden afgezegd.

Over het algemeen werd het deelnamebedrag als dat al was overgemaakt naar de bankrekening van de DPV, teruggestort op de rekening van de deelnemer. Ook hierin zouden wij een wijziging aan willen brengen omdat de DPV, afhankelijk van het soort dagexcursie, vaak wel voor die aangemelde deelnemer moet betalen.

De wijzigingen:

  • Bij annulering tot 2 weken voor de excursiedatum: restitutie 100% van het deelnamebedrag

  • Bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor de excursiedatum: restitutie van 50% van het deelnamebedrag

  • Bij annulering tussen 1 week en 2 dagen voor de excursiedatum: restitutie van 25% van het deelnamebedrag

  • Bij annulering van 2 of minder dagen voor de excursiedatum en bij een ‘no show’: restitutie 0% van het deelnamebedrag

  • Deze regeling gaat in met het excursieprogramma 2018

Op de meerdaagse excursies zijn de regels en voorwaarden van het reisbureau van toepassing.

Beleid en regelingen

Nieuwsbrief

Ontvang ook onze
digitale nieuwsbrief:
Welkom, inloggen voor DPV-leden
De DPV > Beleid en regelingen > Regels (bus)excursies