08-10-2024 19:30 Assen - Organisator: DPV


Stenen en vuurstenen werktuigen.

Van lokale grondstof naar grootschalige handel

Lezing door Jaap Beuker om 19:30 uur en in buurthuis De Schulp, Buizerdstraat 10 te Assen, dicht bij het het station. Voor een kaartje klik hier

Stenen en vuurstenen werktuigen bepaalden voor een niet onaanzienlijk deel de menselijke prehistorie. Weliswaar werden ook werktuigen van bijvoorbeeld hout, been of gewei gebruikt maar voor het vervaardigen daarvan waren stenen werktuigen noodzakelijk. Het is dus voor de hand liggend dat onze voorouders goed op de hoogte waren van de specifieke eigenschappen van verschillende steensoorten. 

Tijdens de lezing zullen we een ‘reis’ maken langs verschillende herkomstgebieden van in Noord-Nederland gevonden prehistorische importen. We komen daarbij o.a. terecht in West-Frankrijk, Zuid-Limburg en de omgeving van Aken maar ook in het gebied van het Teutoburger Woud, de Harz, Sleeswijk-Holstein en het eiland Helgoland. Producten van dit eiland vinden we onder andere terug in graven en nederzettingen van de Trechterbekercultuur. Dit spreekt tot de verbeelding want het betekent dat er in de tijd van onze hunebedbouwers al ‘zeewaardige’ boten waren en men bovendien kon navigeren. Halverwege de reis zag men namelijk het eiland nog niet maar was ook de vaste wal uit het zicht verdwenen. Hunebedbouwers op zee dus.

Onze lezingen zijn vrij toegankelijk voor leden en niet-leden. In de zaal is koffie en thee verkrijgbaar voor € 2,- (graag gepast of via QR-code).

Bijl, gevonden bij de opgraving van het hunebed in Annen in 1952. Het voorwerp werd rond 5000 jaar geleden geïmporteerd uit het Duitse Harz-gebergte.

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Agenda > DPV-lezing Jaap Beuker: Stenen en vuurstenen Werktuigen