Ledendag 2019

Programma

9.30 uur Ontvangst met koffie

10.00 uur Opening door de voorzitter

10.10-11.00 uur: lezing door Sandra Comis: Zeventiende- en Achttiende-eeuwse kleding van walvisvaarders opgegraven op Spitsbergen (voor abstract en korte biografie zie onderzijde pagina)

11.00 – 11.30 uur koffiepauze

11.30 – 13.00 uur jaarvergadering. de stukken zijn t.z.t te vinden op deze website, in het ledengedeelte, na inloggen (link). Er komt een statutenwijziging op tafel.

13.00 uur uitgebreide lunch

14.00- 14.15: Korte inleiding over detector archeologie door Gert Lugthart

14.15 – 15.10 uur lezing door Pieter den Hengst: Een inleiding op de voorjaarsexcursie Tussen Lobith en het Sauerland van 30 mei tot en met 2 juni

15.10 uur theepauze

15.30 uur sluiting

Tijdens de dag zullen er kleine exposities zijn van Jelte van der Laan (GIA) over houtherkenning en door Gert Lugthart, detectoramateur.

Locatie: Stationsstraat 14 te Rolde tel 0592 241 271

Het stationskoffiehuis is goed bereikbaar, ook per bus of treintaxi.

Het bestuur vraagt degenen die tijdens de vergadering koffie, thee en/of een lunch op prijs stellen, bij aanmelding in de zaal het daarvoor verschuldigde bedrag te voldoen bij de kassa van het stationskoffiehuis. De prijzen zijn nog niet bekend. De middagmaaltijd € 17,00 inclusief een kopje koffie of thee in de twee pauzes. Muntjes voor meer koffie/thee zijn verkrijgbaar á 2 Euro.

De ledenvergadering is vrij toegankelijk. De agenda en overige stukken voor de ledenvergadering zullen te zijner tijd voor leden die hebben ingelogd  te vinden zijn onder 'voor Leden' en 'Algemene ledenvergadering'. U kunt inloggen onder het kopje 'inloggen' aan de bovenzijde van dit scherm met uw bij ons bekende e-mailadres en postcode.

Abstract: Zeventiende- en achttiende-eeuwse kleding van walvisvaarders opgegraven op Spitsbergen.

Sandra Comis heeft zich na haar studie prehistorie gespecialiseerd in het onderzoek van archeologisch textiel. Zij is onlangs gepromoveerd op dit onderzoek. Thans is zij werkzaam als controller bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

In de periode 1979-1981 werden tijdens opgravingscampagnes op Spitsbergen vele honderden textielvondsten aangetroffen. De opgravingen stonden onder leiding van prof. dr. L. Hacquebord van het Arctisch Centrum (Rijksuniversiteit Groningen). Tijdens die opgravingen zijn niet alleen restanten van de walvisvaardersnederzetting Smeerenburg uit de eerste helft van de 17de eeuw maar ook 17de- en 18de-eeuwse graven op het eiland Zeeuwse Uitkijk onderzocht. Op beide vindplaatsen zijn niet alleen vele jassen en broeken gevonden maar ook tientallen mutsen en kousen. Uit het textielonderzoek is gebleken dat zij geen speciale kleding droegen maar dat zij gewoon in hun winterkleding naar het hoge noorden gingen om daar gedurende de zomermaanden op walvissen te jagen en deze te verwerken. Dankzij deze opgravingen beschikken we nu over de grootste collectie werkmanskleding van Europa.

Sandra Comis

Sandra Comis heeft zich na haar studie prehistorie gespecialiseerd in het onderzoek van archeologisch textiel. Zij is onlangs gepromoveerd op dit onderzoek. Thans is zij werkzaam als controller bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Ledendag 2019