Lezing Helle Molthof: Swifterbantbewoners in het rivierengebied.

Voorlopige resultaten van de opgraving Nieuwegein Het Klooster -  kavel 1

 

2 oktober 2018, Lezing door helle Molthof.  Helle Molthof is archeoloog en projectleider bij RAAP Archeologisch Adviesbureau.

Aanvang 19.30 uur in De Open Hof, Sleutelbloemstraat 1 Assen

 

In de winter en het voorjaar van 2017 is door BAAC en RAAP de eerste grote opgraving van een Swifterbantvindplaats in het rivierengebied uitgevoerd: de vindplaats “Bedrijvenpark Het Klooster - kavel 1” in Nieuwegein. De resten waren gelegen op een oeverwal, die in het Laat-Mesolithicum en grote delen van het Neolithicum een strategisch gelegen hoogte in het landschap vormde. In de eeuwen daarna is de oeverwal afgedekt door veen- en kleilagen, waardoor de vindplaats nu 1,5 à 2 meter onder het maaiveld ligt.

Deze diepe ligging onder de grondwaterspiegel - een uitdaging tijdens het veldwerk, maar wel goed voor de conserveringsomstandigheden - heeft ertoe geleid dat menselijk botmateriaal bewaard is gebleven, ondanks de duizenden jaren die voorbij zijn gegaan sinds de oeverwal werd bewoond. Er zijn dan ook drie complete skeletten en verschillende losse skeletdelen gevonden. Ook heeft het zeven van maar liefst 957 bigbags met klei vele vondsten opgeleverd, zoals aardewerk, (vuur)steen, bewerkt en onbewerkt dierlijk botmateriaal, geweidelen, noten en zaden. Een van de topvondsten was een grote doorboorde hanger van git. De uitwerking van het materiaal is nog bezig, maar er ontstaat steeds meer inzicht in de geschiedenis van de eerste bewoners van Nieuwegein.

Twee van hen kwamen begin 2018 al volop in het nieuws, toen bekend werd dat er in het graf van een jonge vrouw, bij haar rechteronderarm, ook botfragmenten van een baby lagen. Het is heel aannemelijk dat het gaat om een moeder en haar kind. Van zowel de vrouw als de baby is botmateriaal ingestuurd voor DNA-onderzoek, dat hier hopelijk uitsluitsel over geeft. Ook kan het DNA-onderzoek uitwijzen wat het geslacht van de baby is, of er een familieband is met de andere op de opgraving gevonden skeletten, en wat de genetische herkomst van deze Swifterbantbewoners is.

In het rivierengebied zijn nauwelijks Swifterbantvindplaatsen bekend en de verwachting is dan ook dat de vindplaats Bedrijvenpark Het Klooster - kavel 1 een grote bijdrage zal leveren aan de kennis over het neolithisatieproces in dit gebied. De voorlopige conclusies worden hier gepresenteerd.

 

Meer informatie

De lezingen van de DPV zijn gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. Voor meer informatie kunt u bellen met Linda Kiers, tel. nr. 06 57286362, of een e-mail sturen naar lezingen@dpv.nu.

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Lezing Helle Molthof, Swifterbantbewoners in het rivierengebied