Honderd eeuwen begraven rond Anloo

4 december 2018, lezing door Lukas Hoven. Lukas Hoven is amateurarcheoloog, amateurhistoricus en mede-auteur van het boek 100 eeuwen begraven rond Anloo.

Aanvang 19.30 uur in De Open Hof, Sleutelbloemstraat 1 Assen

 

De grafcultuur lijkt op voorhand een wat zwaar onderwerp voor een publiekslezing. Niets is minder waar, als het thema met een open blik wordt benaderd als het onvermijdelijke lot van ieder mens. De cirkel van het leven sluit zich vroeg of laat voor iedereen, waar ook ter wereld, ongeacht politiek - religie - afkomst. De culturele omgang met de dood en de wijze van bijzetting van de doden is voortdurend onderhevig aan veranderingen.

De vereniging Historisch Anloo heeft dit voorjaar het boek ‘100 eeuwen begraven rond Anloo’ uitgebracht. Daarin wordt voor het eerst in Drenthe de funeraire cultuur beschreven vanaf de prehistorie tot heden. Behandeld worden de wijze van bijzetting van de doden door de eeuwen heen, de bijbehorende grafmonumenten en het fenomeen dood binnen de sociaal-culturele gemeenschap van Anloo en omgeving.

Er is in Drenthe nauwelijks een regio te vinden die kan wedijveren met het oude kerspel Anloo wat betreft de begraafcultuur. Het landschap rond Anloo is geplaveid met grafmonumenten uit de prehistorie en tientallen monumenten zijn (vooral eerste helft 20e eeuw) opgegraven. Het begraven in en om de middeleeuwse Magnuskerk van Anloo komt aan de orde, even als het ontstaan van de begraafplaatsen van Anloo, Annerveen en Eext. Ook nieuwe vormen van begraven in de natuur komen aan de orde. De lezing volgt de tijdlijn van het boek. Het verhaal wordt geïllustreerd met prachtige historische en nieuwe foto’s en anekdotes met een ‘glimlach’.

Duidelijk wordt dat begraafplaatsen veel meer zijn dan een ‘ontmoetingsplaats’ met onze voorouders. Het zijn prachtige plekken van verstilling - bezinning - overdenking van je eigen ‘ik’, je familiegeschiedenis; of gewoon even voor het ontvluchten van de hectiek van alle dag, om te luisteren naar de stilte van de natuur of het opdoen van inspiratie voor wat dan ook. De lezing eindigt met een aantal suggesties vanuit de begraafcultuur voor nieuw archeologisch en historisch onderzoek.

Meer informatie

De lezingen van de DPV zijn gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. Voor meer informatie kunt u bellen met Linda Kiers, tel. nr. 06 57286362, of een e-mail sturen naar lezingen@dpv.nu.

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Lezing Lukas Hoven, Honderd eeuwen begraven rond Anloo