Symposium: 100 eeuwen begraven in Anloo

Ter gelegenheid van het verschijnen van het gelijknamige boek.

- Bijdragen van: Prof. Dr. Bart Ramakers RUG, Dr. Wim Cappers, publicist; Hein Klompmaker Hunebedcentrum in Borger

- Eerste exemplaar uitgereikt aan Cees Bijl, gedeputeerde Provinciale Staten Drenthe

- Excursie naar de begraafplaats

- Alle bezoekers ontvangen het boek gratis!

- Aanmelding: www.historischanloo.nl

HET BOEK:

 redactie: Lukas Hoven, Albert Hovius, Sonja van der Meer * 150 bladzijden, 25x25 cm hardcover * rijk geïllustreerd, uniek kaartenmateriaal *  prehistorie, middeleeuwen en daarna *  alle begraafplaatsen rond Anloo * ontwikkelingen in grafcultuur

 

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Symposium: 100 eeuwen begraven in Anloo