06-07-2017 - Bron: New York Times

 

Homo sapiens achtigen arriveerden uit Afrika in Europa 270.000 jaar geleden en...verdwenen.

De overgebleven resten bevinden zich in het DNA van Neanderthalers.

Het verhaal is buitengewoon ingewikkeld. In het kort: Rond 700.000 jaar geleden waren er twee nauw verwante groepen mensen. De ene groep de voorouders van de Neanderthalers in Eurazië, de andere groep de voorouders van de moderne mens, toen nog in Afrika.

Hiervan stammen af een een aantal groepen prehistorische mensen, met allemaal ander DNA:

*Homo sapiens sapiens(de moderne mens) heeft eigen mitochondriaal en nucleair DNA

*Neanderthalers hebben mitochondiaal DNA dat daar op lijkt, maar een eigen nucleair DNA. 

*Denisova mensen hebben mitochondriaal DNA dat niet lijkt op het DNA van moderne mensen en nucleair DNA dat lijkt op dat van Neanderthalers.

*Vroege (470.000 BC) Spaanse mensen gelijkend op Neanderthalers hebben mitochondriaal DNA dat lijkt op dat van Denisova mensen en nucleair DNA dat lijkt op dat van late Neanderthalers en Denisova mensen.

Recent is het mitochondriale DNA van een Neanderthaler van ca 120.000 jaar geleden volledig gedetermineerd. De uitkomst geeft aan dat de Neanderthalers en moderne mensen 'een gemeenschappelijke voormoeder' rond 270.00 jaar geleden hebben gehad.

De theorie wordt nu als volgt : Een gemeenschappelijke voorvader van Neanderthalers en Denisova mensen leefde 700.000 - 500.000 jaar geleden. In het Oosten werden ze Denisova mensen. In het westen pre-Neanderthalers. Rond 270.000 jaar geleden kwam een groep bijna moderne mensen uit Afrika naar Europa en kruisten met de pre-Neanderthalers. Het meeste van het nucleaire DNA verdween in de loop der tijd, maar het mitochondriale DNA persisteerde.

Een uitgebreidere tekst

En nog één

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Homo sapiens achtigen arriveerden uit Afrika in Europa 270.000 jaar geleden en....verdwenen