21-03-2018

 

PAN zoekt vrijwilligers voor registratie van archeologische vondsten

Meldt u aan!

Tot nu toe werd de registratie van vondsten gedaan door professionals, maar het systeem is nu kennelijk zo ver uitgerijpt dat er vrijwilligers voor worden gezocht.  Aanvankelijk was er alleen sprake van registratie van vondsten gedaan met metaaldetectoren. Het is niet duidelijk of dat nog zo is of dat het ook om  meer traditioneel gevonden materiaal gaat.

Aanmelding: secretaris@awn-archeologie.nl

 

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > PAN zoekt vrijwilligers voor registratie van archeologische vondsten