29-04-2017 - Bron: http://www.telegraph.co.uk

Voor DNA-onderzoek zijn geen lichaamsdelen meer nodig!

Bodemmonsters tonen DNA ook zonder  dat er lichaamsmateriaal wordt gevonden.

Een internationale groep wetenschappers onderzocht 85 bodemmonstyers van zeven vindplaatsen waar ze vermoedden dat er ooit mensen hadden gewoond. Er werden geen lichaamsresten (botten, tanden) gevonden op basis waarvan men had kunnnen vaststellen wat voor mensen er hebben gewoond. Het bleek dat het soms lukte resten  zeer oud menselijk DNA aan te tonen en daarmee een type mens dat daar gewoond had, te typeren. Het gaat vooralsnog om delen van het DNA, mitochondriaal en mogelijk ook nucleair. Op deze manier kon voor een grot in België ( link ) aangetoond worden dat er Neanderthalers gewoond hebben.

De verwachtingen voor verder onderzoek van met name zeer oude vindplaatsen, waar sporen van Neanderthalers of zelfs Denisovamensen worden verwacht, zijn groot!

Meer

Nog meer

Welkom, inloggen voor DPV-leden
Nieuws > Voor DNA-onderzoek zijn geen lichaamsdelen meer nodig!